Fast CC - Byggbeslag

FAST CC - Construction Connectors

Med FAST CC - Construction Connectors blir FASTs erbjudande av fästelement till den professionella bygghandeln komplett. I vårt utvecklingsarbete har vi fokuserat på att möta butikens och slutkonsumenternas krav på:

  • Smart förpackningssystem
  • Lägre förpackningsvikt
  • Tydlig guidning i butik
  • Exponering utanför hyllan
  • Specialtillverkning med kort ledtid