FAST Deck Support

Med FAST justerbara Deck Support har det aldrig varit enklare eller gått snabbare att bygga ett trädäck!

FAST Deck Support är den idealiska och smidiga terassfoten för en stabil grund till ditt trädäck. Ett skruvlöst system gör montaget snabbt och enkelt- däckets regelverk vilar på terassfoten utan behov av infästning.


5 Starka argument
1. STARK
Deck supports stora stödyta och bärförmåga på upp till 800 kg garanterar mycket hög stabilitet och säkerhet.

2. JUSTERBAR
Olika höjder på Deck Support samt en separat förhöjningsdel ger ett flexibelt montage. Deck support är steglöst justerbar och enkel att efterjustera.

3. ENKEL
Deck Support kan placeras direkt på betong och packad grus. Detta förenklar byggandet av den underliggande konstruktionen.

4. HÅLLBAR
UV-resistent och oorganiskt material gör Deck Support okänslig för väder och vind - skyddar på så sätt konstruktionen.

5. ÅTERANVÄNDBAR & DEMONTERBAR
När du flyttar eller bygger om ditt trädäck kan du lätt demontera och återanvända Deck Support.

Komponenter
FAST Deck Support består av 3 komponenter:

Deck Support Midi (art. nr. 286701) - Steglöst justerbar mellan 30-50 mm.
Deck Support Maxi (art. nr. 286702) - Steglöst justerbar mellan 50-90 mm. Går att bygga på med förhöjningsdel XT.
Förhöjningsdel XT (art. nr. 286703) - Förhöjningsdel på 35 mm som kan användas för att bygga upp till en höjd på 1 meter.

Montering
Deck Support Maxi kan man bygga på med Förhöjningsdel XT.
- Ta bort den räfflade topplattan och sätt dit önskat antal förhöjningsdelar.
- När önskad höjd är nådd sätts topplattan fast på den översta förhöjningsdelen.
- Placera regeln stående mitt på topplattan och vrid så att tapparna låser regeln.
- Genom att vrida på Deck Supports bottendel kan man finjustera höjden så att regelverket kommer i våg.

Läs mer här