FAST Deck Mate

Nu kan du skruva perfekta raka rader när du lägger ditt tralldäck!

Har du tänkt på hur svårt det egentligen är att få raka snygga skruvrader när du skruvar på fri hand när du lägger tralldäck? Även om man är noggrann så är det svårt att placera skruvarna på ett estetiskt tilltalande sätt. Med Deck Mate (art. nr. 286692) är det ett minne blott!


FAST Deck Mate är en skruvmall som hjälper dig få skruvarna rätt placerade på varje trallbräda. Genom att Deck Mate alltid fixeras över golvbjälken säkerställer det att skruvarna hamnar i en rak linje.
Deck Mate är anpassad för trallbrädor med bredderna 95, 120 och 145 mm och Deck Mate hålbild är utformad enligt Svenskt Träs nya rekommendationer för läggning av trall. Läs mer här.

Se instruktionsfilmen här!


Läs mer här