Smart fästteknik för hantverkaren

FAST lanserades på den nordiska marknaden i början på 2012 men har funnits på den norska marknaden under många år
och marknadsförts av Habo Industribeslag A/S.

Samtidigt har vi på den svenska marknaden arbetat med varumärket Bårebo. För att möta de allt tuffare krav som ställs på
infästningsprodukter utvecklades inom koncernen ett gemensamt infästningsprogram för den nordiska fackhandeln
som marknadsförs under namnet FAST.

1883
Bårebo grundas av Johan Malcolm Johansson

1990
Edw H Thomée köper Bårebo

1994
Edw H Thomée AB övertar varumärkesansvaret Bårebo

2011
13/12. Det första paketet med Fast produkter lämnar Thomées lager
2012
FAST lanseras på den svenska marknaden

2013
FAST lanserar spik

2021
FAST går in i HECO