Panelskruv Nexus

Visste du att vår panelskruv har en anpassad längd för att inte penetrera det bakomliggande vindskyddet?

Varför? Jo, när du monterar utvändig panel är det viktigt att skruven inte går igenom vindskyddet bakom så att den fukt som trots allt tränger igenom panelen hindras att nå den inre väggkonstruktionen. Vi har två anpassade längder på skruven; 4,2x48 för 22 mm panel och 4,2x70 för montering av 22 mm lockpanel och följer därmed AMA-Hus anvisningar för montage av utvändig panel.

Vår panelskruv är försedd med borrspets för att eliminera risken för sprickor, dubbla gängor med olika gängstigning - som vi kallar Nexus - som pressar samman virket och den lilla skallen försänks snyggt utan att det blir flisor. Skruven är belagd med ytbehandlingen ZF Max, korrosivitetsklass C4.

Klicka här för att komma till sortimentet.


Läs mer här