Prestandadeklarationer

Från den 1 juli 2013 är det obligatoriskt att CE-märka alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (gemensam standard för hela EU).

För FAST är det två olika standarder som är aktuella:

- EN14592, Fästdon för bärande träkonstruktioner
- EN14566, Fästdon för montering av gipsskivor

CE-märkning innebär att det finns en teknisk dokumentation bakom produkten, en så kallad prestandadeklaration
där produktens karakteristiska lasthållfasthet är dokumenterad.

Prestandadeklarationer hittar du, för nedladdning, på de produkter som berörs.